Xiong Jia (BOBO) profile

Xiong Jia (BOBO) information

  • Name Xiong Jia (BOBO)
  • Zodiac Leo
  • Height 168
  • Birthday 1992-08-17
  • Measurements B88 W60 H90
  • Born Zhejiang, China
  • Professional Flat model, tao girl
  • Interest
  • Collections 26 collections
  • Views 116973

Xiong Wei BOBO, the real name of Xiong Jia, the mainland plane model, Amoy girl, Shanghai Yixiu Culture Communication Co., Ltd. signed the artist, Xiu Ren Wang rookie Madou, Meiyuan Hall photo idol students.

Xiong Jia (BOBO) collections